husbygge

Belysning är ett bra sätt att få ljus i rummet. Undrar hur det kommer funka med oljelampor. Förr i tiden var det ju inte enbart mysigt att ha levande ljus eftersom man knappt såg någonting med den lilla ljuskällan. och man skulle ju kunna tro att det ledde till att människorna gick och lade sig mycket tidigare än vi gör idag. men detta är helt fel tänkt visar studier och efterforskningar. Om man inte tillhörde arbetarklassen och därmed hade råd att sova lite längre på monarna så viade sig att man gick och lade sig sent